Jogklinika és Adósságkezelés

bal

A programban a telepiek és önkéntesek az adósságcsapdák felszámolásán és a telepen élők jogi problémáinak megoldásán dolgoznak együtt, hogy legyen út a kilátástalanságból.

A BAGázs Jogklinika Programját 2014 tavaszán indítottuk el, a Vodafone Magyarország Alapítvány Főállású Angyal programjának támogatásával. A program azóta kinőtte magát és mára már két egymást kiegészítő részből áll, jogi segítségnyújtásból Jogklinika néven és adósságkezelésből Adósságkezelés néven. A program célja a telepen élők pénzügyi tudatosságának erősítése, fejlesztése.

bal

 

Jogon kívül, adósságcsapdában
Évek óta küzdünk már az adósságcsapdával, de hiába van meg a szándék az emberekben, hogy rendezzék a tartozásaikat és legálisan éljenek, ha jogi hátterük ezt lehetetlenné teszi. A legnagyobb probléma, hogy nincs rendben az otthonok jogi háttere, ami  akadályozza a tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlását (például a lakcímbejelentéseket, a fogyasztói szerződések megkötését, az állami lakáscélú támogatások kihasználását, stb.), közvetve a legális életvitel kialakítását, az adósságspirál felszámolását. Viszont olyan kötelezettségeket teremt (például a tulajdonban álló ingatlanra terhelt tartozások kifizetése akkor is, ha nem lakja tulajdonos a házat, de nem rendezte a jogviszonyokat), amelyek egyre inkább jogon kívül, egyre nagyobb illegalitásba sodorják a telepieket.
A jogklinikáról:
A Jogklinika Programban minden telepi helyben kérheti joghallgatók segítségét, ha nem tud eligazodni a hivatalos eljárások útvesztőiben, vagy rendezni szeretné az évek során összekuszálódott jogi ügyeit. Alapvetően olyan ügyekben segítenek a jövendő jogászok, amelyek az adósságkezelés működésének alapjait rakják le, főként a tulajdonviszonyok rendezetlensége, az ehhez kapcsolódó végrehajtási eljárások és a szolgáltatók felé való törlesztések kapcsán. Komolyabb jogi szaktudást és hivatalos eljárást igénylő ügyekben pro bono ügyvédek segítik a munkánkat. A program tagja az ENCLE (European Network of Clinical Legal Education) szervezetének, a jó gyakorlatok cseréje végett, a nem formális oktatás és a joghallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése területén.
Az adósságkezelésről:
Az adósságkezelő Programon azok a telepi családok vesznek részt rendszeresen, akik szeretnének változást elérni az életükben, szeretnének legálisan élni, és ehhez a támogatásunkat kérik. Ez az a fórum, ahol közösségként képviselik a telepet, igényeket fogalmaznak meg, és lépéseket tesznek érdekeik érvényesítése végett. Adnak célokat, és kapnak cserébe eszközöket, támogatják egymást és a BAGázst, hogy ott és abban segíthessünk, ahol a legnagyobb szükség van rá. Részt vesznek a helyi intézményekkel való közös munkában, érdekképviseleti tevékenységben, pénzügyi tervezést, tudatos energiafelhasználást és felelős gazdálkodást tanulnak, valamint – ha a jogi feltételek adottak – akkor előrefizetős villanyórához juthatnak, és csatlakozhatnak a közcsatorna hálózathoz is. Az Adósságkezelő Program együttműködik a települési önkormányzattal és a roma nemzetiségi önkormányzattal, valamint több olyan közszolgáltatóval (köztük az Elmű-Émász Hálózati Kft-vel), amelynek kintlévősége van a telepen.
A program háttere

Kezdetben 12 joghallgatóval és 4 családdal dolgoztunk együtt, de hamar kiderült, hogy sokkal több embernek van szüksége ránk. Sorra érkeztek a telepiek mindenféle üggyel: volt olyan, amit már régen elsüllyesztettek a hivatalok – sokszor igazságtalanul -, ahol tudtak volna segíteni, de mégsem tették és volt olyan is, ahol kaptak útmutatást, de azzal nem igazán tudtak mit kezdeni. Sokan kértek segítséget azért is, mert szeretnének megszabadulni az adósságaiktól, „becsületesen élni és beilleszkedni a társadalomba”.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a jogi segítségnyújtás mellé adósságkezelést is szervezünk. Létrejött egy 15 főből álló csoport, akikkel először kéthetente találkoztunk, de annyira nagy volt az érdeklődés és olyan fontos volt a jelenlét, hogy hamarosan már hetente tartottuk a megbeszéléseinket, ami máig így van. Mindemellett a joghallgatók egy-egy egyetemi félévet dolgoznak a telepen és a mindennapi jogi ügyek mellett fontos feladatuk az adósságkezeléshez szükséges stratégia kidolgozása és a résztvevő családok jogi hátterének rendezése is.

Két év alatt közel 70 joghallgató évente átlagosan 80-100 üggyel foglalkozott és bevonta a telepi családok csaknem mindegyikét. Adósságkezelő csoportunk létszáma pedig rövid idő alatt 30 főre növekedett, amellyel ma már elérjük a telepi háztartások 2/3-át.

Igény a változásra

A telepen nagyon távolinak tűnik még most is, hogy az emberek olyan életet tudjanak élni, ami mindenkinek alapvető, és amit mások elvárnak. Nehéz meglátni a kiutat, a kemény múlt és a felgyülemlett tartozások árnyékában, egyszerűbbnek tűnik tudomást sem venni a helyzetről. Ha az emberek egyedül maradnak a problémájukkal, ha nehezen látják, hogy mit és hogyan tegyenek, akkor nem könnyű lépni, de senkitől nem áll távol az, hogy valamit tegyen, csak esélyt kell, hogy kapjon.

Van olyan, aki azt mondja, hogy élni akar az igazsággal és teljesíteni akarja jogos kötelezettségeit, van olyan, aki soha többé nem akar rettegni a razziáktól és büntetőeljárásoktól és azt mondja, hogy csekket akar fizetni élete hátralevő részében.

SIKERTÖRTÉNETEINK

bal

 

Az első jogi ügyek egyike

Az egyik első ügy, amivel a programban foglalkoztunk egy telepi apuka megkeresésével kezdődött. Hozott egy bírósági határozatot arról, hogy volt élettársával szemben közös gyerekeik felügyeleti jogát neki ítélték, illetve gyerektartás díjat állapítottak meg. Az apuka azt mondta, hogy nem kapja meg a gyerekeknek megítélt pénzt és a bíróságon csak annyit mondtak, hogy indítsa meg a végrehajtási eljárást, de nem tudja, hogy azt hogyan kell. A joghallgatók segítségével a végrehajtási eljárást megindítottuk, amit 6 hónap után eredménytelennek nyilvánított a végrehajtó, mert az adósnak semmilyen vagyona nem volt. Ezután állam által megelőlegezett gyerektartást igényeltünk az apukának. Azt mondja, hogy ilyen még soha nem fordult elő vele, hogy „minden ment a rendes kerékvágásban, nagyon felkészült volt és senki nem is küldte haza a gyámhivatalból az igényléskor, hogy nincsenek rendben a papírok.”

Végre el tudok menni dolgozni

Egy telepi asszonynak kb. 250.000 forintos talajterehelési díjtartozása volt. A talajterhelési díjat a helyi önkormányzat adók módjára behajtja, így a bejelentett jövedelemből azonnal levonható. Ennek az asszonynak nincs iskolai végzettsége, a gyerekei már felnőttek, ezért semmilyen kedvezménnyel meg nem növelt minimálbérért dolgozott. Ez azt jelenti, hogy havi kb. 30.000 forintért, ami kb. 1.200 forinttal több, mint a szociális segély. Abban az utcában, ahol ez az asszony lakik, nincs bevezetve a vezetékes víz a házakba, ezért az emberek a közkutat használják, ha vízre van szükségük. A talajterhelési díj úgy keletkezett, hogy az asszonynak azt mondták, ha nem veszi a nevére a közkutat, akkor nem lesz víz az utcában. Idén áprilisban a programnak köszönhetően a helyi önkormányzat megszüntette a jogsértő helyzetet és eltörölte a kiszabott talajterhelési díjat. Az asszony első mondata az volt: „most már végre el tudok menni dolgozni!”

Visszakapott segélyből felújítás

Egy másik telepi asszony azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy segítsünk a gyámhivatalnál árvasági támogatás igénylésében. A férje a nyáron elhunyt, a fia börtönben van, a fia élettársa elhagyta a családját, ezért ő az egyetlen és törvényes gyámja 3 unokájának, akik mellett még egy saját kiskorú gyereket is nevelnie kell. Beadott kérelmét a gyámhatóság elutasította, mert az unokáknak a törvény szerint csak akkor jár árvasági ellátás, ha nincs már tartásra képes hozzátartozójuk, például: a szülők.

Az elutasító határozatra a joghallgatók fellebbezést készítettek és felvettük a kapcsolatot a gyámhatósággal, hogy az árvasági ellátás megítélése a nagyszülő jogán az asszony szociális és családi helyzetére tekintettel indokolt és szükséges. Hosszú idő után kedvező döntés született, az árvasági ellátást mindhárom unokának megállapították és visszamenőlegesen folyósították az asszony férjének halála napjától. Az így kapott pénzből az asszony félretett, mert új bútorokat szeretne venni és ki szeretne festeni a szobákban, hogy „jobb körülmények között élhessenek a gyerekekkel”.

Tiszta utcák a telepen

Nagyon sokáig mindennapos volt a telepen a szemetes árokpart és sokszor lehetett látni, hogy az emberek eldobják a kezük ügyében lévő szemetet. Fél évvel ezelőtt megbeszélések kezdődtek, majd az adósságkezelő csoport és a helyi önkormányzat közös céljává vált, hogy tiszta legyen a telep. A helyiek szemétszedési akciókat szerveztek, utcafelelősök irányítása alatt, 19 család előfizetett a szemétszállítási díjra, az önkormányzat pedig partner volt a közhasznú munkások telepre szervezésében és a szemetet mindig széthordó kóbor kutyák befogásában. Most tiszta a telep. Mindenki odafigyel, az utcabeli emberek is szedik a szemetet és hosszú idő óta először a közhasznú munkások is takarítják a telepet, úgy mint a falut.

Előrefizetős villanyórák a telepen

Az adósságkezelő csoport egyik legnagyobb kihívása a villanyórák felszerelése és a legális áramhasználat kialakítása. „Az áram az nem luxus, az kell.” Magasak voltak a tartozások, évekkel ezelőtt kikapcsolták a szolgáltatást vagy soha nem is volt bekötve, rendezetlen volt a jogi helyzet mind a tulajdonosoknál, mind a fogyasztóknál és nem lehetett tudni, mikor és mi lesz a próbálkozásokból. De egy év után a BAGázs és az Elmű-ÉMÁSZ Hálózati Kft. megállapodott. A tartozásokat méltányosságból mérsékelték, a fennmaradó összegeket pedig kedvező részletekben törleszthetik a családok, illetve azok, akik előtörlesztettek és minimum fél évet jártak adósságkezelésre előrefizetős mérőhöz is hozzájuthatnak.

14 család május végén nemcsak villanyórát, hanem mentort is kapott, aki személyes segítsége lesz majd a spórolásban, az energiatudatosság tanulásában és a hosszú távra tervezésben. Egy telepi férfi szavait kölcsönözve „amikor elindult a BAGázs, akkor nagyon szkeptikus voltam, a rossz tapasztalatok miatt nem volt hitem, de nagyon kemény, kézzel fogható eredmények vannak. Ezért érdemes.” Az Elmű-ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetőivel és munkatársaival közösen – a villanyórák hivatalos átadásakor – diófákat ültettünk, amelyek az évek múlásával mindig segítenek majd visszaemlékezni az első lépésre.

Adósságkezelő mentorprogram
Büszkék vagyunk adósságkezelő mentorainkra és mentoráltjaikra az előrefizetős villanyórák felszerelését követő kezdeti és egyben legnehezebb hat hónapban elért eredményeikért. A mentorprogramban részt vevő 11 család a hat hónap alatt  csaknem 500.000 forintot töltött fel a villanyórájába, és mintegy 300.000 forintot törlesztettek a tartozásaikból. A Programban részt vevő három olyan családnál is, akiknél a tulajdonviszonyok rendezése miatt késleltetni kellett a mérő felszerelését, pro bono ügyvédeink segítségével már a jogi procedúra végén járunk, és hamarosan teljessé válhat velük az első körös résztvevők története. Az Elmű-Émász Hálózati Kft. képviselői nyitottak a Program terjesztésére, akár új emberek, akár egy új telep felé, és munkatársaik örömmel csatlakoznak következő mentorképzésünkhöz is.
Új és kedvező önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
Több, mint egy év közös előkészítő munkáját követően a települési önkormányzat módosította a talajterhelési díjról szóló rendeletet. Azok, akik szeretnének csatlakozni a közcsatorna hálózathoz, és kérelmet nyújtanak be az önkormányzat Szociális Bizottságához, részesei lesznek a megállapodásunknak.
Az új rendelet értelmében az önkormányzat felfüggeszti a talajterhelési díjat, amíg az emberek törlesztik a tartozás összegét 220.000 forintig, az önkormányzat az első részlet befizetése után azt a közcsatornára való csatlakozás támogatására fordítja, és egyből rá is kapcsolja a fogyasztót a hálózatra. A 220.000 forint befizetését követően életbe lép a régi talajterhelési díjról szóló rendelet azon része, amely szerint a közcsatorna hálózathoz csatlakozott fogyasztó a fennmaradó tartozásának csak 30%-át köteles megfizetni. A rendeletmódosítást követő első hónapban 9 ember adott be kérelmet a talajterhelési díj felfüggesztése iránt, akik közül 4 ember kérelmét fogadták el, és a többieké is csak addig várat magára, amíg a tulajdonosi hozzájárulást nem pótolják. Nekik és a hozzájuk hasonló helyzetben lévőknek a Jogklinika Program önkéntesei segítenek, hogy kérelmeiket elfogadják és így mentesüljenek az adók módjára behajtható köztartozás erőn felüli törlesztése alól, nem csak a telepen, hanem Bag Nagyközség teljes közigazgatási területén.
Kovács Krisztina

Kovács Krisztina

Adósságkezelés programfelelős

Kérdésed van?
Írd meg a krisztina.kovacs@bagazs.org címre!

Benedek Bori

Benedek Bori

Jogklinika programfelelős

Kérdésed van?
Írd meg a boribeni@gmail.com címre!

Urbán Kristóf

Urbán Kristóf

Jogklinika programkoordinátor

Kanalas Éva - Léna

Kanalas Éva - Léna

Telepi programkoordinátor

Lakatos Istvánné - Kati

Lakatos Istvánné - Kati

Telepi programkoordinátor

vodafonealapitvanylogo-e1420033126535A programfelelős, dr. Kovács Krisztina 2014 szeptemberétől 2015 szeptemberéig Főállású Angyalként dolgozott a Vodafone Magyarország Alapítvány Társadalmi Felelősségvállalás Programjának keretében.

SOZIALMARIE DÍJ NYERTES PROGRAM

bal

2016. május 1-én a SozialMarie Társadalmi Innovációs Díj nemzetközi zsűrije 7 ország 280 projektje közül a legjobb 15 közé választotta Jogklinika Programunkat. A SozialMarie nem rászoruló projekteknek nyújt anyagi támogatást, hanem újító és kreatív társadalmi célú kezdeményezéseket jutalmaz és bátorít. Az elismerésre pályáztunk, a díjat pedig szakmai zsűri ítélte oda, mert programunk igazán hiánypótló munkát végez a társadalmi integráció területén, a jogon kívüliségre koncentrálva. A zsűri a 2000 eurós díj kíséretében a következőket írta rólunk:

„Ha elfogynak az aszfaltozott utcák, a folyóvíz, a csatornarendszer és lényegében kihunyt a közvilágítás, akkor megérkeztél a Bag-széli romatelepre. A BAGázs sokrétű, fáradhatatlan és innovatív munkát végez itt. Cégeket, mint a Prezi, rávesz arra, hogy kártyás villanyórákat szereljenek fel, hogy visszaadja a helyi romák hitét a jogszerű életben – amelyen közösen érdemes dolgozni – és meggyőzi az áramszolgáltatót arról, hogy megéri gyümölcsfákat ültetni. Sőt, mi több: rábeszélésre a helyi önkormányzat képviselői kijárnak a telepre, megbeszéléseket tartanak a romákkal a közösségi konténerben és a falubeli nem romák pedig újra visszaköszönnek.” – Petra Radeschnig (zsűri koordinátor).

Az adósságrendezés a legfontosabb itt. Milliós összegű tartozások voltak. Volt olyan is, akinek felfüggesztettje volt a villany miatt. Nagyon sok ember minimálbérből él és sok az adósság. Alig várom mindig a pénteket, amikor az adósságrendező csoport megbeszélése van, nagyon sokat segít. Ha a villanytartozást kifizetem, akkor belefogok a csatornába és szépen pár év alatt letudom a tartozásom. Akkor már csak annyit kell fizetnem, amennyit fogyasztok.

Jutka, telepi lakos

TÁMOGASD TE IS
PROGRAMUNKAT!

bal
A pénzügyi tudatosság kiutat jelent a kilátástalanságból. Támogasd programunkat egyszeri vagy rendszeres támogatással!

LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!

bal
Legyél te is a BAGázs tagja! Ha úgy gondolod, hogy hozzá tudnál járulni a BAGázs munkájához az időddel, energiáddal, tudásoddal, vagy bármi mással, jelentkezz hozzánk önkéntesnek!

IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

bal

Ha kíváncsi vagy, hogy mi minden történik nálunk a telepen, iratkozz fel a hírlevelünkre! Negyedéves gyakorisággal küldünk neked egy levelet, amiben írunk eredményeinkről, programjainkról, bemutatjuk, hogy mivel foglalkozunk éppen a BAGázsnál.